Projekt #2

Modyfikacja istniejącego ogrodu. Bazowaliśmy na projekcie wykonanym już przez inną firmę. My stworzyliśmy projekt frontowej części ogrodu oraz po konsultacjach z

Inwestorem zmieniliśmy dobór roślin. Dotychczasowy ogród ograniczał się do trawnika oraz żywopłotu z ligustra pospolitego. Zmniejszono powierzchnię trawnika na

rzecz zwiększenia wielkości rabat, również w centrum działki. Stworzono dodatkowe miejsce na basen oraz plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną. Ogród zgodnie z

wymaganiami Inwestora cechuje się minimalizmem - oszczędnością w formie oraz gatunkach roślin. Natomiast liczba roślin z poszczególnych gatunków jest duża.

Tutaj również pojawił się pomysł ogrodu warzywnego w postaci donic. Wprowadzono drzewa wysokie – szpalery i solitery. Ciekawą formą jest „aleja” z dębów błotnych o

strzelistej koronie. Wprowadzono także rzędy z wysokich i niskich drzew i krzewów iglastych. Przestrzeń rabat wypełnia duża ilość traw ozdobnych i turzyc.