Projekt #4

Ogród w stylu mieszanym: naturalny ale o kształtach regularnych. Wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmierzyć to duże różnice wysokościowe terenu. By je optycznie

zniwelować zastosowano rabaty wywyższone w postaci donic przy tarasie oraz szerokie rabaty ograniczone palisadą z płyt betonowych, a także łagodne spady trawnika

w postaci „języków”. Rabaty ukształtowano w sposób, aby stworzyły zakątki wypoczynkowe. Dzięki rozmiarom działki możliwe było zaproponowanie dużych drzew

liściastych i iglastych. W ogrodzie przeznaczono również miejsce na część owocowo-warzywną