Projekt #6

Działka o znacznej powierzchni, z wysokościowym podziałem terenu przy pomocy skarpy. Zaprojektowane zostało wiele elementów małej architektury ogrodowej:

altana, podesty, kładki, nawierzchnie różnego typu, element wodny w korycie ze stali typu Corten. Duża powierzchnia ogrodu pozwala na wprowadzenie większej ilości

drzew. Całość wieńczy oświetlenie punktowe nadające niezwykły charakter w godzinach wieczornych.