Projekt #9

Ogród przy domu jednorodzinnym, nowa zabudowa w stylu nowoczesnym. Ogród posiadał już trawnik. Założeniem Inwestora było stworzenie rabat w stylu

nawiązującym do bryły domu, miejsca na wiatę na samochody, na aktywny i bierny wypoczynek, a także na basen. Ciekawym rozwiązaniem jest pergola porośnięta

pnączem odpowiednio dobranym do wystawy świetlnej, znajdująca się przed wejściem do domu. Po lewej stronie działki przewidziano podjazd z betonowych płyt

ażurowych, wypełnionych np. trawą, a przy płocie żywopłot mieszany z roślin iglastych mających na celu wysłonięcie działki. Wiata na samochody pokryta zielonym

dachem ekstensywnym ma za zadanie zwiększyć powierzchnie biologicznie czynną. Drewniany zakątek wypoczynkowy w narożniku działki pokryty pnączem oraz z

ciekawym, klimatycznym oświetleniem w postaci girlandów będzie miejscem idealnym na chwile relaksu. W projekcie zastosowano takie rośliny jak: drzewa o kulistej

koronie, kwitnące krzewy i byliny, trawy ozdobne a także warzywnik w postaci modułowego ogrodu wertykalnego. Wykorzystano drzewa już istniejące.