Projekt #10

Ogród nowoczesny z nutą swobodnych kształtów podzielony został na trzy strefy: reprezentacyjną, z nietypową nawierzchnią wykonaną z ciosanych płyt kamiennych,

rekreacyjno-wypoczynkową oraz użytkową. Podwyższona rabata, wykonana z granitowego kamienia ciosanego w nawiązaniu do nawierzchni, uzupełniona o element

wodny stanowi dominantę ogrodu. Dla Inwestora istotnym było, aby w ogrodzie przeważały rośliny w kolorach niebieskim, fioletowym oraz białym.